Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Polen en TsjechiŽ

welkom | informatie | gemeentecontacten | kerkdienst | Polen/TsjechiŽdag | Gazeta | liederen | archief | contact

Informatie Tsjechië

Dr Ids Smedema, lid van de werkgroep Oss- Praag-6-Stresovice en bestuurslid van de SKGO = Stichting Kerkelijke Gemeenteopbouw Oost-Europa, gaf op de Landelijke Polendag 2012 in het kort informatie over het in het Nederlands vertaalde boek over het leven van ds. Milos Rechjrt -'Net iets meer vrijheid'.

De SKGO organiseerde op 20 april 2012 in Amsterdam en op 21 april 2012 in Utrecht in aanwezigheid van ds. Rechjrt een symposium n.a.v. dit boek.

Bovendien maakte hij de aanwezigen attent op de onlangs verschenen nieuwsbrief van de voormalige TsjechiŽ werkgroep.
Wie daarvoor belangstelling geeft kan zijn adres per mail aan hem doorgeven: idssmedema@kpnplanet.nl.