Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Polen en TsjechiŽ

welkom | informatie | gemeentecontacten | kerkdienst | Polen/TsjechiŽdag | Gazeta | liederen | archief | contact

Informatie Polen

Ontstaan van de contacten.

Rond 1980 ontstaan er contacten tussen Protestantse gemeenten in Nederland en Polen. Sommigen ontstaan na een toeristisch bezoek, andere na persoonlijke ontmoetingen of tijdens een studie in Polen of Nederland.

De Landelijke Werkgroep kerkelijke contacten is rond 1980 tot stand gekomen om deze contacten tussen Nederlandse en Poolse kerkelijke gemeenten te coŲrdineren en te begeleiden.


Kerkelijke opdracht.

Het aangaan van gemeente contacten gaat terug tot de tijd van Paulus. Van de bij de gemeente- contacten betrokken kerken in ons land heeft de Protestantse kerk dit als een uitdrukkelijke opdracht geformuleerd.
De PKN zegt daarover in de kerkorde in ordinantie 8, artikel 5:
* De gemeente zoekt bij vervulling van haar missionaire, diaconale en pastorale roeping samenwerking met andere kerkelijke gemeenschappen ter plaatse.
* Waar nodig helpt zij de partnergemeenten bij de bespreking van themaīs ter verdieping van de gemeentecontacten.
* De gemeente neemt deel aan de oecumenische arbeid ter plaatse, onder meer door mee te werken aan organisaties waarin plaatselijke kerkelijke gemeenschappen samenwerken. De gemeente neemt ook deel aan de plaatselijke raad van kerken.
* De gemeente zoekt waar mogelijk en gewenst, oecumenische samenwerking met gemeenten in andere landen.


Aantal contacten.

Momenteel zijn er Ī 15 gemeenten die met elkaar contact onderhouden. Deze gemeenten liggen verspreid over Nederland en Polen.

Het zijn er niet zoveel in verhouding tot de contacten tussen kerkelijke gemeenten in andere voormalige Oostblok landen en in verhouding tot de grootte van het land. Dat is inherent aan het feit dat er betrekkelijk weinig Protestantse kerken zijn in Polen; Ī 0,5 % van de Poolse bevolking is lid van een Protestantse kerk.


Landelijke Werkgroep Kerkelijke contacten Nederland - Polen en TsjechiŽ.

secretaris drs J.A.Th. Kunst
Koningin Wilhelminalaan 25
2264 BL Leidschendam
telefoon 070-327 0933
e-mail: johan.kunst@planet.nl
www.kerkcontacteneuropa.nl/Polen

Oktober 2010