Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Polen en Tsjechië

welkom | informatie | gemeentecontacten | kerkdienst | Polen/Tsjechiëdag | Gazeta | liederen | archief | contact

Landelijke Polen/Tsjechiëdag 16 april 2016 te Utrecht

De jaarlijkse landelijke contactdag van de werkgroep kerkelijke contacten Nederland - Polen / Tsjechië is weer voorbij. Deze werd gehouden op 16 april jl. in de Evangelisch Lutherse kerk in Utrecht.

Het centrale thema was: - Samen onderweg - Hoe kijken de werkgroepen in Nederland en in Polen en Tsjechië aan tegen de toekomst van het partnerschap.
Een thema dat niet alleen voor de partnergemeenten in Nederland - Polen en Tsjechië belangrijk is.


landelijke werkgroep kerkelijke contacten Nederland-Polen/Tsjechië UITNODIGING – landelijke Polen/Tsjechië dag 16.04.16