Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Polen en Tsjechië

welkom | informatie | gemeentecontacten | kerkdienst | Polen/Tsjechiëdag | Gazeta | liederen | archief | contact

Lijst van Nederlandse en Poolse liederen

Liederen in het Pools-Protestantse Liedboek
die in Nederland bekend zijn.
Wat kunnen wij samen zingen?

Zingen verbindt ons.

ln de nieuwe uitgave van het Poolse liedboek staan ook liederen die niet in het Nederlandse liedboek voor de Kerken staan, maar die bij ons wel bekend zijn, zoals liederen van Johannes de Heer, liederen uit de bundel van het Leger des Heils en liederen uit Taizé.

Omdat veel van onze partnergemeenten meerdere internationale contacten hebben en internationale conferenties bezoeken zijn in het Poolse liedboek ook een aantal tafelgebeden opgenomen die in het Duits bekend zijn evenals een aantal bekende Engelse liederen.

Het loont de moeite een exemplaar van het nieuwe Poolse liedboek aan te schaffen.

Deze Poolse uitgave heet: SPIEWNIK EWANGELICKI – een uitgave van Augustina – ISBN 83-88941-19-42.


 

PL      9

NL   ----

Dochters Sions

 

 

PL    11

NL  117

Hoe zal ik u ontvangen?

 

 

PL    18

NL  120

Heft op uw hoofden, poorten wijd

 

 

Pl     39

NL  147

Looft God gij Christ’nen

 

 

Pl     42

NL  143

Stille nacht

 

 

PL    45

NL  132

Er is een roos ontloken

 

 

PL    54

NL  146

Von Himmel hoch da komm’ ich her   (wijs: Dit is de dag die God ons schenkt)

 

 

PL    56

NL  ----

Jingle Bells

 

 

PL    59

NL  ----

O little town of Bethlehem

 

 

PL    72 

NL  138

Komt allen tesamen

 

 

PL    74

NL  141

Ik kniel aan uwe kribbe neer.

 

 

PL    82

NL  146

Dit is de dag die God ons schenkt

 

 

PL  100

NL  398

Van goede machten              (andere melodie)

 

 

PL  105

NL  148

Wees wellekom Immanuel    ( wijs: Wie schön leuchtet der Morgenstern)

 

 

PL  126

NL  181

Noem d’overtreding mij, die Gij begaan hebt.

 

 

PL  127

NL  182

Jezus leven van ons leven

 

 

PL  142

NL  183

O hoofd vol bloed en wonden

 

 

PL  155

NL  177

Leer mij  o Heer, uw lijden recht betrachten.

 

 

PL  163

NL   ----

Het ruw houten kruis

 

 

PL  174

NL  203

Die in de dood gebonden lag

 

 

PL  178

NL  217

Jezus leeft en ik met Hem

 

 

PL  188

NL   -----

U zij de glorie opgestane Heer

 

 

PL  193

NL  213

Lof zij God in de hoogste troon

 

 

PL  222

NL  241

Nu bidden wij de Heilige Geest

 

 

PL  226

NL  237

Kom Schepper Geest daal tot ons neer

 

 

PL  239

NL    44

Dankt dankt nu allen God

 

 

PL  256

NL  432

Wat God doet dat is welgedaan

 

 

PL  259

NL  401

Een vaste burcht is onze God.

 

 

PL  265

NL  401

Een vaste burcht is onze God     (nieuwe tekst)

 

 

PL  266

NL  310

Bewaar ons Here bij uw woord.

 

 

PL  269

NL  264

Jeruzalem, o stad zo hoog gebouwd

 

 

PL  274

NL  279

Het duurt niet lang meer tot de tijd

 

 

PL  295

NL  328

Here Jezus om Uw woord

 

 

PL  301

NL  -----

Bewahre uns Gott in der Segen des Herrn  (canon)

 

 

PL  307

NL  323

God is tegenwoordig

 

 

PL  308

NL  -----

Komm Herr, segne uns

 

 

PL  311

NL  456

Zegen ons Algoede

 

 

PL  335

NL  -----

Kyrië    (Taizé)

 

 

PL  340

NL  -----

Gloria in excelsis Deo       (Taizé)

 

 

PL  342

NL  254

God in den hoog’ alleen zij eer

 

 

PL  351

NL  -----

Jubilate Deo omnis  terra  (Taizé)

 

 

PL  352

NL  -----

Laudate omnes gentes      (Taizé)

 

 

PL  357

NL  331

Wij geloven allen in één God

 

 

PL  369

NL  444

Grote God wij loven u

 

 

PL  438

NL    19

Uit angst en nood stijgt mijn gebed

 

 

PL  474

NL  375

De trouwe goedheid van de Heer

 

 

PL  475

NL  -----

Dank u voor deze nieuwe morgen

 

 

PL  492

NL  289

Morgenglans der eeuwigheid

 

 

PL  496

NL  -----

Segne Herr,was deine Hand

 

 

PL  497

NL  -----

Komm Herr Jesu sei du unser Gast

 

 

PL  504

NL  393

De dag door uwe gunst ontvangen

 

 

PL  508

NL  392

Blijf mij nabij wanneer het duister daalt.

 

 

PL  509

NL  391

De maan is opgekomen

 

 

PL  518

NL  384

Verzonken is het licht der zon

 

 

PL  519

NL  -----

Nun ruhen alle Wälder

 

 

PL  529

NL  -----

Werk, want de nacht zal komen

 

 

PL  532

NL  316

Blijf bij ons Jezus onze Heer

 

 

PL  552

NL  303

De ware kerk des Heren

 

 

PL  558

NL  -----

Die  Sach ist dein Herr Jesu Christ

 

 

PL  565

NL  313

Zonne der gerechtigheid

 

 

PL  570

NL  414

Wilt heden  nu treden

 

 

PL  584

NL    15

Loof nu mijn ziel de Here

 

 

PL  585

NL  408

Nu laat ons God de Here

 

 

PL  586

NL    21

Alles wat adem heeft love de Here

 

 

PL  591

NL  -----

Danket, danket den Herrn    (canon)

 

 

PL  593

NL    44

Dankt, dankt nu allen God

 

 

PL  605

NL  431

Lof zij de Heer ons hoogste goed

 

 

PL  620

NL  434

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere

 

 

PL  629

NL    20

Laat ons nu vrolijk zingen

 

 

PL  630

NL  344

Het heil des hemels werd ons deel

 

 

PL  634

NL  -----

Amazing Grace

 

 

PL  637

NL  436

Jezus neemt de zondaars aan   (afwijkende melodie)

 

 

PL  641

NL  402

Verheugt u Christenen tesaam

 

 

PL  645

NL  423

Ach blijf met uw genade

 

 

PL  652

NL  453

Ik weet waar mijn geloven

 

 

PL  657

NL  -----

Nader mijn God tot u

 

 

PL  665

NL  432

Wat God doet dat is welgedaan

 

 

PL  680

NL  429

Wie maar de goede God laat zorgen

 

 

PL  692

NL  -----

Welk een vriend is onze Jezus

 

 

PL  696

NL  427

Beveel gerust uw wegen

 

 

PL  713

NL  -----

Houd Gij mijn handen beide

 

 

PL  726

NL  -----

When I survey the wondrous cross

 

 

PL  751

NL -----

Kom tot uw Heiland, toef langer niet

 

 

PL  758

NL  442

Jezus ga ons voor

 

 

PL  765

NL  473

Neem mijn leven

 

 

PL  775

NL  -----

Vertraut den neuen Wegen

 

 

PL  781

NL  430

Ik heb u lief o mijn beminde

 

 

PL  795

NL  428

Jezus mijn verblijden

 

 

PL  819

NL  -----

U bid ik aan o macht der liefde

 

 

PL  835

NL  -----

Ubi charitas et amor                  (Taizé)

 

 

PL  842

NL  -----

Geef vrede Heer, geef vrede     (andere melodie)

 

 

PL  843 

NL  -----

Gib uns Frieden jeden Tag

 

 

PL  844

NL  -----

Dona nobis pacem

 

 

PL  862

NL  -----

Shalom Chaverim                       (canon)

 

 

PL  898

NL  -----

Weet gij hoeveel held’re sterren

 

 

PL  899

NL  425

Ga uit o mens en zoek uw vreugd

 

 

PL  902

NL  271

Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig

 

 

PL  908

NL  270

Eenmaal wanneer mijn uur zal slaan

 

 

PL  927

NL  -----

Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij