Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Polen en Tsjechië

welkom | informatie | gemeentecontacten | kerkdienst | Polen/Tsjechiëdag | Gazeta | liederen | archief | contactLutherse Poolse diensten in Nederland

De Poolse kerkdiensten worden in principe elke 4e zondag van de maand gehouden in de Evangelisch Lutherse kerk - Hamburgerstraat 9 - 3512 NN Utrecht. Aanvang 13.00 uur.
De Evangelisch Lutherse kerk ligt op loopafstand van het Centraal Station en op loopafstand van de parkeergarage. Klik hier voor de route naar deze kerk.

In maart, april, november en december zijn het andere dan de 4e zondagen, zie hieronder. Enkele van de voorgangers:

Karol Długosz, Adrian Korczago,  Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska en Sebastian Olencki.

Voor Nederlandse bezoekers is de orde van dienst en de preek vertaald in het Nederlands beschikbaar. Iedereen is van harte welkom.
Kerkdienst
Zondag 1 februari maakte ik  in de Hamburgerstraat in Utrecht een kerkdienst mee die geheel in het Pools gehouden werd. Het is een vreemde ervaring: een dienst bijwonen in een taal waarvan je geen woord verstaat. Rond de 25 mensen zong liederen die soms een voor mij bekende melodie hadden, van de preek was er gelukkig een vertaling op papier, de handelingen bij het avondmaal waren dezelfde als in onze diensten. Het zingen werd muzikaal begeleid door Sebastiaan ’t Hart, organist van de Evangelisch Lutherse Kerk in de Hamburgerstraat.
Na de dienst was er koffie en thee en kon ik met enkele mensen praten, in het Nederlands of in het Duits. Ze maakten me duidelijk hoe belangrijk het is in je eigen taal een kerkdienst mee te maken, in die vertrouwde taal te zingen en te bidden.


Poolse Lutheranen
Polen is een voornamelijk rooms-katholiek land. Een klein deel van de bevolking is protestant, 90.000 inwoners, en van hen zijn er 75.000 lid van de Lutherse kerk.
Vanuit het Lutherse bisdom in Warschau zijn er sinds januari maandelijkse Poolse diensten in Nederland gestart voor de Polen die hier zijn gaan werken of die tijdens hun studie hier een partner gevonden hebben, werk gekregen en gebleven zijn.
Het bleek dat ook Polen van over de Duitse grens van deze dienst gehoord hadden en naar Utrecht gereisd waren.

Een pilot
Het gaat voorlopig om een proefproject waarbij van januari tot en met juni voor elke dienst een predikant wordt ‘ingevlogen’ die door de bisschop uit Warschau gevraagd wordt deze dienst voor te bereiden en te leiden. In de dienst van 1 februari ging ds. Lukasz Zielinski voor.
Deze diensten worden een keer per maand op de eerste zondag om 14.00 u in de Hamburgerstraat gehouden.
De landelijke werkgroep kerkelijke contacten Nederland-Polen/Tsjechië, waarvan een afgevaardigde aanwezig was, volgt de pilot uiteraard met veel interesse.

Waarom in Utrecht?
Utrecht ligt mooi centraal en er is een Evangelisch Lutherse gemeente. In deze gemeente is er een actief Pools gemeentelid, Marta Kubala, die op haar eentje de PR voor deze diensten doet, de preek vertaalt, onderdak voor de predikant regelt, enz.

Hoe worden de mensen bereikt?
Er worden flyers verspreid in Poolse winkels. Het blijkt dat de mond-tot-mond reclame hier werkt, maar dat ook via facebook mensen geïnformeerd worden.

Dina Bouma - in: - Kerk in Stad