Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Polen en Tsjechië

welkom | informatie | gemeentecontacten | kerkdienst | Polen/Tsjechiëdag | Gazeta | liederen | archief | contact

Welkom!

Wie zijn wij.

De Landelijke Werkgroep Kerkelijke Contacten Nederland-Polen coördineert de kerkelijke contacten tussen Protestantse kerken in Nederland en in Polen.
In de Kerkorde van de Protestantse Kerken in Nederland staat o.a. dat elke gemeente waar mogelijk en gewenst zoekt naar oecumenische samenwerking met gemeenten in andere landen.
De werkgroep treedt op als 'postbus' van de voormalige Landelijke werkgroep kerkelijke contacten Nederland -Tsjechië.
Als er er vragen zijn van Nederlandse gemeenten die een partner gemeente hebben in Tsjechië dan zal de werkgroep ook met de Tsjechische kerkelijke contacten behulpzaam zijn.


Waar gaat het om in de contacten.

Kern van de contacten is het elkaar ontmoeten. Dit wordt wel genoemd het pastorale gemeente contact waarbij elke deelnemer zich verdiept in de gesprekspartner en zijn of haar situatie. Het contact moet een tweezijdig gebeuren zijn. Het gaat niet alleen om geestelijke zaken, maar om het leven met elkaar te delen en daarin naast elkaar te staan, elkaar te bemoedigen, elkaar te helpen temidden van het leven de weg te vinden. De wederkerigheid in de contacten moet door alle betrokkenen ervaren worden.


Ontstaan van de contacten.

Rond 1980 werd de Werkgroep Kerkelijke Contacten Nederland - Polen ingesteld met als doel de kerkelijke contacten tussen beide landen te coördineren en te ondersteunen. Sommige contacten ontstonden na een hulpactie of na een toeristisch bezoek. Andere contacten werden aan elkaar 'gekoppeld' door toedoen van coördinerende kerkelijke instanties.


Wat is er nu.

Op dit moment zijn er ± 15 Protestantse kerkelijke gemeenten die met elkaar contact onderhouden. Die gemeenten liggen verspreid over Nederland en Polen. Dit aantal is inherent aan het feit dat in Polen ± 0,5 % van de bevolking lid is van een Protestantse kerk.