Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Polen en Tsjechië

Polendag 2013 in 's-Gravenzande

terug

Jaarlijks organiseert de Landelijke Werkgroep een Polendag voor kerkelijke gemeenten in Nederland met een partner in Polen. Gedurende die dag is er gelegenheid elkaar te informeren over de vorm en inhoud van de contacten.
Daarnaast worden sprekers uitgenodigd die een onderwerp behandelen dat voor de aanwezigen van belang is bij het onderhouden van hun contacten.
In het archief leest u eerdere jaarverslagen.

* 2013 *
Thema van de Polen-dag op 20-04-2013 in 's Gravenzande: ’Hoe gaan de kerken in Nederland en Polen om met mensen met een beperking’.

Ds. Johan Beks, voorzitter van de Landelijke Werkgroep kerkelijke contacten Nederland-Polen, opende deze landelijke ontmoetingsdag.
In het bijzonder heet hij de delegatie uit Polen welkom.
Deze delegatie bestaat uit bisschop Jerzy Samiec, leider van de evangelisch Lutherse Kerk in Polen, ds. Marcin Pysz en mw. Anna Wrzesinska, werkzaam op het bureau van de Lutherse kerk in Polen.


Uniekerk in ’s-Gravenzande


Ds. Beks maakt in zijn inleiding o.a. melding van:
* een gesprek dat op vrijdag 19 april 2013 in Den Haag heeft plaatsgevonden.
De Poolse delegatie, vertegenwoordigers van de Evangelisch Lutherse Kerk in Den Haag en leden van de LWG Nederland-Polen hebben gesproken over de mogelijkheid om pastorale zorg te verlenen aan Protestantse Poolse werknemers in de regio Den Haag.
De komende maanden zal onder de Poolse werknemers in de Haagse regio onderzocht worden of er belangstelling is voor deze pastorale zorg.
Mocht het resultaat van het onderzoek positief zijn dan wil de Lutherse kerk in Polen maandelijks een Poolse predikant naar Nederland laten komen.

* Reacties die het gevolg zijn geweest van de brief betreffende het zg. Polenmeldpunt die door de LWG Nederland-Polen is opgesteld.

In de eerstvolgende uitgave van ons magazine GAZETA wordt een uitgebreide samenvatting opgenomen van de inleiding van ds. Pysz en ds. Seijdell.

Gedurende het middagprogramma konden de vertegenwoordigers van de plaatselijke werkgroepen informatie verstrekken over de contacten met hun partnergemeente.

Ook bisschop Jerzy Samiec heeft het woord gevoerd evenals mevrouw Marion van der Werf die namens de interim synode van de Evangelisch Lutherse Kerk in Nederland de landelijke contactdag bijwoonde

       

        Deelnemers aan de Polendag                                 Bisschop Jerzy Samiec en ds. Johan Beks.


De landelijke contactdag werd besloten met een vesper o.l.v. ds. Carla Schoonenberg – Lems, predikant van de Uniekerk gemeente in ’s-Gravenzande. Bisschop Jerzy Samiec sprak de zegen uit.

Mede dankzij de verschillende Pools-Nederlandse tolken konden ook de Poolse gasten alle inleidingen en verslagen van werkgroepen zonder problemen volgen.

Bij het afscheid ontvingen alle bezoekers een ‘Westlandse attentie’ van de
werkgroep in ’s-Gravenzande die deze contactdag had voorbereid.


verslag printen   |   terug