Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Polen en Tsjechië

Landelijke Polendag 26 maart 2011 in de Kruiskerk in Burgum

terug

landelijke werkgroep
kerkelijke contacten Nederland-Polen

voorzitter:
mevrouw G.J. de Rijk-Smit
Foeliehof 10
2215 BP Voorhout
telefoon 025-2217004
e-mail: rijkensmit@hetnet.nl
www.gemeentecontacten.nl

 

secretaris:
drs J.A.Th. Kunst
Koningin Wilhelminalaan 25
2264 BL Leidschendam
telefoon 070-327 0933
e-mail: johan.kunst@planet.nl
www.gemeentecontacten.nl
Dagvoorzitter mw. Trudie de Rijk-Smit opent de Polendag.


Aanwezig: plm. 40 personen.
Van bijna alle plaatselijke werkgroepen waren vertegenwoordigers aanwezig.
Alblasserdam, Amsterdam (Jacobuskapel/Ark) en Zutphen moesten om verschillende redenen verstek laten gaan. De werkgroep uit Alblasserdam heeft schriftelijk gereageerd op de vooraf gestuurde vragen. De werkgroe uit Etten Leur meldt dat het contact met Rybnik nauweljks meer bestaat en dat daarom niemand naar Burgum komt.
Van de eveneens uitgenodigde vertegenwoordigers van de Tsjechische gemeentecontacten in Nederland was niemand aanwezig.
Uit Polen was - als inleider - aanwezig Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska - theologe, lid van de werkgroep in Polen en werkzaam in Krakau.

Thema van de dag: ’hebben onze gemeentecontacten nog toekomst?’

Inleiders:
- Ds. Janos Schellevis – lid Landelijke werkgroep (LWG) Nederland-Polen: ‘Modellen van gemeentecontacten en hun rol in het partnerschap’.

- Mw. Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska – theologe, lid van de werkgroep in Polen, werkzaam in Krakau.
‘Analyse van de in Polen gehouden enquęte onder de gemeenten over kwaliteit en kenmerken van partnerschap.’Dhr. Sake Postma, lid van de landelijke werkgroep en lid van de
plaatselijke werkgroep in Burgum ontsteekt de Polenkaars.


Verslag:

De dag werd geopend door de voorzitter van de werkgroep in Burgum, dhr. Arie Poortinga. Dhr. Sake Postman, lid van de landelijke werkgroep en lid van de plaatselijke werkgroep in Burgum, ontsteekt de Polenkaars die regelmatig in de kerkdiensten in Burgum wordt aangestoken. Deze kaars is een geschenk van hun partnergemeente Swietochlowice - Wirek. Daarna ontsteekt de heer Poortinga een kaars ter nagedachtenis aan Redmar Smedema een actief jongeren lid van de werkgroep in Burgum die tijdens een caféruzie op 18 april 2010 is doodgestoken.

Mw. Trudie de Rijk-Smit aan het woord

Mw. Trudie de Rijk-Smit verwelkomt de aanwezigen, in het bijzonder mw. Agnieszka Godfrejów die vandaag een inleiding zal houden en zij bedankt de werkgroep in Burgum voor de aangeboden gastvrijheid. Vervolgens memoreert zij in haar inleiding aan het vliegtuigongeluk bij Smolensk waarbij ook verschillende theologen zijn omgekomen die nauwe banden hadden o.a. met de werkgroep in Den Haag. De dood van deze theologen laat in hun familie en in hun gemeenten diepe sporen achter.Ds. Janos Schellevis (tolk) en mw. Agnieszka Godfrejów


Voorafgaande aan deze Polen-dag heeft ds. Janos Schellevis aan de plaatselijke werkgroepen de volgende vragen voorgelegd.

  1. Is er in het contact van uw gemeente met de partnergemeente een 'constante factor' die het partnerschap draagt en levend houdt naar de toekomst?
  2. Wanneer er geen constante factor is, hoe houdt u dan het contact levend of hoe bent u op zoek naar manieren om dat te doen?
  3. Wat is/zijn de sterke kanten van uw contact met de partnergemeente en wat zijn de zwakke kanten daarvan? Hoe gaat u daarmee om?
  4. Hoe ziet u het contact met uw partnergemeente over 10 jaar?
  5. Heeft u daarbij begeleiding nodig bv. van de Landelijke Werkgroep?

Aansluitend aan de beide inleidingen was er gelegenheid voor het stellen van vragen aan de inleiders en voor onderlinge discussie. Hieruit bleek dat er veel belangstelling was voor het thema van deze dag.
De samenvatting van de inleidingen van ds. Janos Schellevis en mw. Agnieszka Godfrejów zal als bijlage aan het verslag worden toegevoegd.

Tijdens de lunchpauze was er voldoende tijd voor onderling contact. De 'lopend buffet lunch' maakte de aanwezigen mobiel waardoor veel onderlingen contacten tot stand kwamen.
Voor de aanwezigen waren exemplaren beschikbaar van Gazeta en van de Gazeta 'special' verschenen ter gelegenheid van het bezoek van een Poolse delegatie aan de synode van de PKN in Utrecht.Koffiepauze in de kerk in Burgum


Mw. Trudie de Rijk-Smit opende het middagprogramma met enkele huishoudelike mededelingen: