Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Polen en TsjechiŽ

Polenmeldpunt - brief (Nederlands)

terug

landelijke werkgroep
kerkelijke contacten Nederland-Polen

voorzitter:
ds. J.W.Beks
Hastelweg 89a
5616HK Eindhoven / Holandia
tel. 040-248 4704
e-mail: j.beks6@kpnplanet.nl
www.gemeentecontacten.nl

 

secretaris:
drs J.A.Th. Kunst
Koningin Wilhelminalaan 25
2264 BL Leidschendam / Holandia
telefoon 070-327 0933
e-mail: johan.kunst@planet.nl
www.gemeentecontacten.nl

Leidschendam, maart 2012.

Broeders en zusters,

Vele jaren zijn wij als partnergemeente met elkaar verbonden. In onze ontmoetingen en gesprekken hebben wij in vriendschap vele zaken besproken, die in onze kerk en samenleving leven.
Ook die onderwerpen kwamen aan de orde waarover wij het onderling niet altijd eens waren. Maar wij bleven elkaars opvattingen respecteren.

Daarom is het des te pijnlijker, dat een partij, die de huidige regering steunt, een website heeft geopend die openlijk oproept tot een negatief oordeel over mensen uit Midden en Oost Europa.
Deze website is bij u in de media bekend geworden en veroordeeld.
Het spreekt vanzelf dat waar veel mensen, die de taal en cultuur van hun nieuwe omgeving niet kennen, gaan wonen en werken, dat daar spanningen kunnen ontstaan. Maar die dienen door dialoog en overleg te worden opgelost.

Wij schamen ons echter, dat door middel van deze website en door het zwijgen van onze regering, de indruk is ontstaan dat dit het gevoelen is van de meeste Nederlanders.
Dit is niet het juiste beeld. De meeste Polen worden hier gewaardeerd vanwege hun harde werken en de bijdrage die zij zo aan onze economie bieden.

Wij die met u als partnergemeente zovele jaren verbonden zijn in geloof en vriendschap, willen u daarom in deze brief laten weten dat wij afstand nemen van deze website.
Wij hopen en bidden dat ons partnerschap geen schade zal ondervinden door de negatieve berichten hierover.

Wij wensen u persoonlijk en de kerk alle goeds in leven en werken.


printen   |   terug