Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Polen en Tsjechië

Jaarverslag 2011

terug

landelijke werkgroep
kerkelijke contacten Nederland-Polen/Tsjechië

voorzitter:
ds. J.W.Beks
Hastelweg 89a
5616HK Eindhoven
telefoon 040-248 4704
e-mail: j.beks6@kpnplanet.nl
www.gemeentecontacten.nl

 

secretaris:
drs J.A.Th. Kunst
Koningin Wilhelminalaan 25
2264 BL Leidschendam
telefoon 070-327 0933
e-mail: johan.kunst@planet.nl
www.gemeentecontacten.nl

De Polendag werd georganiseerd in samenwerking met de werkgroep in Burgum.
Thema: ’hebben onze gemeentecontacten nog toekomst?’
Inleiders:

- Ds. Janos Schellevis – lid landelijke werkgroep in Nederland: ‘Modellen van gemeentecontacten en hun rol in het partnerschap’

- Mw. Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska – lid van de werkgroep in Polen, theologe werkzaam in Krakau.
‘Analyse van de in Polen gehouden enquęte onder de gemeenten over kwaliteit en kenmerken van partnerschap.’
Dhr. Sake Postma, lid van de landelijke werkgroep en lid van de
plaatselijke werkgroep in Burgum ontsteekt de Polenkaars.


verslag printen   |   terug