Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Polen en TsjechiŽ

Jaarverslag 2010

terug

landelijke werkgroep
kerkelijke contacten Nederland-Polen/Tsjechië

voorzitter:
ds. J.W.Beks
Hastelweg 89a
5616HK Eindhoven
telefoon 040-248 4704
e-mail: j.beks6@kpnplanet.nl
www.gemeentecontacten.nl

 

secretaris:
drs J.A.Th. Kunst
Koningin Wilhelminalaan 25
2264 BL Leidschendam
telefoon 070-327 0933
e-mail: johan.kunst@planet.nl
www.gemeentecontacten.nl

Verslag

De Polendag 2010 werd georganiseerd in samenwerking met de werkgroep in Huizen.

Thema:
Hoe kijken de Polen vanuit hun cultureel-historisch perspectief aan tegen de Nederlanders?
Hoe kijken de Nederlanders vanuit hun die achtergrond aan tegen de Polen?
Wat betekent dit voor onze kerkelijke contacten?
- sprekers: drs. Diederik Wienen en ds. J.W. Beks.
- Filip Zenaty, een Tsjechische student aan de Theologische Universiteit in Kampen, en mw. Halina Anweiler namens de Poolse partnergemeente van Huizen, spraken een groet uit.


   

Drs. Diederik Wienen             Ds. Johan Beks

* Nog enkele foto-impressies:


   


verslag printen   |   terug