Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Polen en Tsjechië

welkom   |   informatie   |   gemeentecontacten   |   Polen/Tsjechiëdag   |   Gazeta   |   liederen   |   archief   |   contact

Inhoud Magazine GAZETA 2015

nr. 32 - mei 2015

Inhoud:
- Jaarverslag 2014 van de Landelijke werkgroep kerkelijke contacten Nederland-Polen.
- Verslag Polen-Tsjechië dag 21.03.15 in Zutphen waarin opgenomen verslagen van de activiteiten in 2014 van de werkgroepen in Nederland.
- Gesprek met de Poolse Lutherse bisschop Jerzy Samiec - ‘programma voor de komende jaren met 7 punten’.
- Gesprek met de Poolse Gereformeerde bisschop Marek Izdebski: De kerk wordt geplaagd door een ‘homi-lobby’.
- Primeur in Polen - Sluosk heeft een nieuwe burgemeester - Robert Biedron, een homo-activist.
- Hoogtepunten van de Poolse geschiedenis in cartoons.


inhoud printen