Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Polen en Tsjechië

welkom   |   informatie   |   gemeentecontacten   |   Polen/Tsjechiëdag   |   Gazeta   |   liederen   |   archief   |   contact

Inhoud Magazine GAZETA 2011

nr. 22 - juni 2011

•Van de redactie.
•Verslag Polendag dd. 26.03.11 in Burgum.
•Opper-Silezië - vroeger twistappel tussen Duitsers en Polen.
•Jan Grosz - 'Golden Harvest' een verslag van het beroven en vermoorden van Joden die ontsnapt waren aan de Duitse vernietiging.
•Het grootste Christusbeeld ter wereld staat in Swiebodzin.
•Verslagen van de gemeentecontacten: Amsterdam-Warschau en Dieren-Wroclaw.
•Gedicht 'idee".


nr. 23 - oktober 2011

•Van de redactie
•Ds. J.W. Beks: verslag van de Hollanddag dd. 11.06.2011 in Krakau.
•Jaarverslag 2010 van de Landelijke werkgroep.
•'Ik ben lerares en niet gelovig', omgaan met andersdenkenden in Polen.
•Boekbespreking: 'Geschiedenis van de Pools Lutherse kerk 1945-1975'.
•Poolse Lutheranen maken het zichzelf moeilijk met de wijding van vrouwen.
•De Lutherse professor Dr. Karl Karski 70 jaar.
•Jaarverslag 2010 van de kerkenband Den Haag.
•Gedichten van Ryszard Kryniki.


nr. 24 - december 2011

•Van de redactie.
•Ds. Janos Schellevis: Prachtige Poolse kersttraditie - Delen van de oplatek.
•Programma Polendag dd. 24.03.12 in Amsterdam.
•Agata Nalborczyk: Moslims in Polen.
•Polen tussen omzien en vooruitblikken.
•Brief van Ludwik Wisniewski, een Dominicaanse priester: 'De koning is deels naakt'.
•Pools Parlement tegen verandering van het abortusrecht.
•Katholieke bisschoppen voor een herziening van de financiering van kerken.
•Adam Boniecke krijgt een zwijgverbod van zijn orde, de Marianen.
•Lutheranen bekritiseren de herdenking van de contrareformatie.
•Poolse priesters zegenen riooldeksels in Lodz.
•'Winnen met gevouwen handen' het door Polen voorgestelde thema voor de Week van gebed voor de eenheid van de christenen.


Wanneer u geïnteresseerd bent in een artikel kunt een daarvan een kopie opvragen via de secretaris dhr. Johan Kunst, e-mail: johan.kunst@planet.nl.


inhoud printen