Landelijke werkgroepen kerkelijke contacten
Nederland – Hongarije   en   Nederland – Roemenië

welkom   |   werkgroep   |   gemeentecontacten   |   ontmoetingsdag  |   liederen   |   archief   |   home

Gemeenschappelijke liederen

Hongaars – Nederlands 2

Diverse bundels

JdH = Zangbundel Johannes de Heer, editie 1991.
EvLb = Evangelische Liedbundel, 1999.
LvdK = Liedboek voor de kerken.
HvAV = Hoop van alle volken. Zingen met partnerkerken. (Uitgave van zending en (wereld)diakonaat GKN en NHK) 1998.
IKE-É = I.K.É.-Énekeskönyv ‘Jöttünk énekelni Neked

[!] = een enkele noot is anders.
[!!] = een paar noten zijn anders.
[!!!] = een klein deel van de melodie is anders.

* * * * * * *
God zij steeds met u tot wederzien
NL: JdH 244
H:

EvLb 425 ‘Dit is de dag…’
=
IKE-É 19:1
Ez az a nap, ez az a nap,
Mit az Úr szerzett, mit az Úr szerzett.
Ez az a nap, ez az a nap, mit az Úr szerzett, mit az Úr szerzett.
Örvendjünk, vigadjunk e napon! (2x)
Ez az a nap, ez az a nap, mit az Úr szerzett.

EvLb 168: 1, 2, 4, 5, 7 ‘Dank U voor deze nieuwe morgen…’
=
IKE-É 22: 1, 2, 3, 4, 5

Hálát adok, hogy itt a reggel,
hálát adok az új napon.
Hálát adok, hogy minden percem néked adhatom.

Hálát adok, hogy munkát küldesz,
hálát adok, hogy fény ragyog.
Hálát adok, hogy minden sértést megbocsáthatok.

Hálát adok a vidám percért,
hálát, ha szomorú leszek,
hálát adok, hogy adsz elém célt és kezed vezet.

Hálát adok, hogy hallom hangod,
hálát adok a jó hírért,
hálát adok, hogy tested adtad minden emberért.

Hálát adok az üdvösségért,
hálát adok, hogy várni fogsz,
hálát adok, hogy ma reggel még hálát adhatok.

EvLb 346: 1, 2, 3 [!] ‘Ik wil zingen van mijn Heiland’
=
IKE-É 26: 1, 2, 3
Hadd énekeljek hü mesteremröl,
Megváltó Jézus nagy szerelméröl.
Kereszten vérzett gyötrelmes kíntól
megváltott engem átoktól, kíntól.
Zengj az Úrnak, ki megváltott,
Ki vére árán megvásárolt,
bocsánata már enyém marad,
ezért szívem boldog, szabad.

Elmondanám, hogy mit tett Ö értem,
mélységben jártam, bünökben éltem.
Kegyelme nagy volt hü szerelméböl,
dicsö országot hozott az égböl.
Zengj az Úrnak …

Hirdesse éltem, hirdesse ajkam,
Megváltó Jézus kegyelme rajtam.
Ki elött Sátán hatalma megtört,
Zengjen az ének ujjongó szívböl.
Zengj az Úrnak …

EvLb 157E: 2 ‘Wij danken U voor daag’lijks brood…’
=
IKE-É 28


Az ételért, az italért
Légy áldott, jó Atyánk!
(2x)

EvLb 106: 1, 3, 4 ‘Midden in de winternacht…’
=
IKE-É 29: 1, 2, 3 [!!!]

Csillagfényes éjszakán angyalszózat hangzik,
Betlehemnek pusztáján, hol pásztornép tanyázik:
Pásztorok, ne féljetek, vígan örvendezzetek,
Mert földre jött, kit elküldött
Az Úr, az Isten néktek: a ti üdvösségtek!

Hideg jászol szalmáján égi gyermek alszik,
körülötte szállásán halk ének szava hangzik:
imádják a pásztorok, tiszta szívü jámborok.
Örvendeznek, hálát zengnek
Az Úr nagy jó voltáért, egyszülött Fiáért.

Menjünk mi is jászlához örvendezö szívvel,
boruljunk le lábához, mély hódolattal, hittel!
Isten Ö és Megváltó, Atyánál közbenjáró.
Nem félelmes, nyájas, kedves
kisgyermek jött ma hozzánk,
biztatón mosolyog ránk.

EvLb 328 ‘Breng dank aan de Eeuwige…’
=
IKE-É 32: 1

Hála hü kegyelmedért, hála nagy irgalmadért,
Hála legyen Szent Fiad, Jézus Krisztusért!
(2x)
Eröt gyengeségemben Te adsz,
Szegény voltam, most gazdag,
Mert végtelen kegyelmed üdvöt ad.
(2x)

LvdK 213
=
IKE-É 47
Dicsöség néked, Istenünk!
Fiaddal együtt dicsérünk.
Eleget Ö tett miértünk.
Halleluja, halleluja, halleluja!

Harmadnap, húsvét hajnalán
a kö még sírján sötétlett,
de Ö, mint élö, kilépett.
Halleluja, halleluja, halleluja!

Az angyal szólt: Ne féljetek,
Szívetek Jézushoz vágyik,
üres a sírja, nincs már itt.
Halleluja, halleluja, halleluja!

Bízzatok! Él! Feltámadott!
Leküzdött minden ínséget,
halálon gyözött az élet.
Halleluja, halleluja, halleluja!

Mi téged kérünk, Krisztusunk,
élö és gyöztes vezérünk:
Add meg, mi üdvös minékünk.
Halleluja, halleluja, halleluja!

Hogy bünt levetve áldhassunk,
s örökké zengjen az ének:
dicsöség Jézus nevének!
Halleluja, halleluja, halleluja!


HvAV 110 (hier tweetalig, Hongaars en Nederlands)
=
IKE-É 57