Landelijke werkgroepen kerkelijke contacten
Nederland Ė Hongarije   en   Nederland Ė RoemeniŽ

welkom   |   werkgroep   |   gemeentecontacten   |   ontmoetingsdag  |   liederen   |   archief   |   home

Landelijke werkgroep

De werkgroep is in 2017 opgeheven.
U kunt nog enige informatie krijgen bij oud-bestuurslid Henk Tiemens,
e-mail: land.hwg@gmail.com