Landelijke werkgroepen kerkelijke contacten
Nederland – Hongarije   en   Nederland – Roemenië

welkom   |   werkgroep   |   gemeentecontacten   |   ontmoetingsdag  |   liederen   |   archief   |   home

Welkom

Wie zijn wij

De Landelijke Werkgroep kerkelijke gemeentecontacten Nederland - Hongarije en Roemenië biedt ondersteuning aan de kerkelijke contacten tussen Protestantse kerken in Nederland en in Hongarije en Roemenië.

In de Kerkorde van de Protestantse Kerken in Nederland staat o.a.:
Elke gemeente zoekt, waar mogelijk en gewenst, naar oecumenische samenwerking met gemeenten in andere landen.

Waar gaat het om in de contacten

Kern van de contacten is het elkaar ontmoeten. Dit wordt wel genoemd het pastorale gemeentecontact waarbij elke deelnemer zich verdiept in de gesprekspartner en zijn of haar situatie.
Het contact moet een tweezijdig gebeuren zijn. Het gaat niet alleen om geestelijke zaken, maar om het leven met elkaar te delen en daarin naast elkaar te staan, elkaar te bemoedigen, elkaar te helpen temidden van het leven de weg te vinden.
Het is belangrijk dat de wederkerigheid in de contacten door alle betrokkenen ervaren wordt.

Kerkelijke contacten

In de jaren 80 van de vorige eeuw werd de Werkgroep Kerkelijke Gemeentecontacten Nederland – Hongarije ingesteld met als doel de kerkelijke contacten tussen beide landen te coördineren en te ondersteunen.
Sommige contacten ontstonden na een hulpactie of na een toeristisch bezoek. Andere contacten werden aan elkaar 'gekoppeld' door toedoen van coördinerende kerkelijke instanties.

Op dit moment zijn er ± 40 Protestantse kerkelijke gemeenten die met elkaar contact onderhouden. Die gemeenten liggen verspreid over Nederland en Hongarije.

Ondersteuning

Op de pagina's van deze site kunt u meer lezen over het ontstaan van de contacten.
We willen iets vertellen over de kerkelijke organisatie in Hongarije.
En verder is er de mogelijkheid om actueel nieuws uit te wisselen over landelijke bijeenkomsten, over politieke, maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen in Hongarije en over plaatselijke initiatieven en bezoeken.