Landelijke werkgroepen kerkelijke contacten
Nederland – Hongarije   en   Nederland – Roemenië

welkom   |   werkgroep   |   gemeentecontacten   |   ontmoetingsdag  |   liederen   |   archief   |   home

Landelijke werkgroepen kerkelijke contacten

Nederland-Hongarije             en

p/a Henk Tiemens (H)
Genovevadal 19
5551 BG Valkenswaard
tel. 040-2014882
e-mail: land.hwg@gmail.com
      Nederland-Roemenië

p/a Tine Dam (R)
Holysingel 100
3186 LC Vlaardingen
tel. 010-4747902
e-mail: c.dam100@upcmail.com

Aan de bij ons bekende plaatselijke Hongarije- en Roemenië-werkgroepen
en aan alle anderen die zich (kerkelijk) verbonden voelen met
Hongarije en/of Roemenië.

Valkenswaard/Vlaardingen  
14 november 2017  

Beste mensen,

Sinds onze Hongarije-Roemeniëdag op 11 april 2015 is er geen bijeenkomst meer geweest. Wij berichtten u bij de uitnodiging voor die dag dat Fred Stellingwerf ernstig ziek was, maar vol goede moed. Helaas is hij op zondag 28 augustus 2016 overleden. Zijn overlijden betekent een groot verlies voor de landelijke werkgroep.

De laatste bijeenkomst trok weinig bezoekers, deels omdat de datum samenviel met een bijeenkomst in Cluj, waar een aantal predikanten bij aanwezig waren die anders wel naar Bunnik zouden zijn gekomen. Ook liet algehele teruglopende belangstelling zich gevoelen.

Bovendien is de laatste jaren de bijdrage van de Protestantse Kerk in Nederland, onze hoofdsponsor, tot nul gereduceerd. De bijeenkomsten van de landelijke werkgroepen, onder auspiciën van de PKN, zijn op 28 november 2016 afgesloten.

Dit alles heeft ons met spijt doen besluiten de activiteiten voor de werkgroepen Nederland-Hongarije en Nederland-Roemenië te beëindigen.

Wij hebben met veel plezier de bijeenkomsten georganiseerd, maar wij vertrouwen dat u in uw plaatselijke activiteiten ten behoeve van de contacten met de Hongaarse en Roemeense gemeenten evenveel genoegen zult scheppen.

Met een hartelijke groet van Tine Dam, Heleen Jacobs en Henk Tiemens.