Landelijke Werkgroep Kerkelijke Gemeentecontacten
Nederland - Hongarije en RoemeniŽ

welkom   |   werkgroep   |   gemeentecontacten   |   ontmoetingsdag  |   liederen   |   archief   |   home

Verslag middagbijeenkomst

Hongarije-RoemeniŽdag 2 april 2011

De middag was gewijd aan de situatie in RoemeniŽ, verteld door ds. Foka van de Beek, die na 6 jaar weer terug in Nederland is.
Zij heeft in Cluj aan het Theologisch Instituut lesgegeven en een inventarisatie gemaakt van contacten met verschillende kerkgenootschappen.

Allereerst wat cijfers:
Er zijn ongeveer 20 miljoen Roemenen. De Hongaarse minderheid (1,5 miljoen) slinkt procentueel door o.a. het lagere geboortecijfer en emigratie.
Verder 1 ŗ 2 miljoen Roma (een preciezere schatting is niet mogelijk) en ongeveer 70.000 Saksen/Schwaben.

Over de godsdiensten is de bevolking verdeeld in:
Roemeens-orthodox (86%) en Grieks-orthodox (1-2%) (Roemenen), Hervormd/Gereformeerd (3%) en Unitarisch (0,3%) (Hongaren), Rooms-katholiek, Luthers, Baptisten (Roemenen, Hongaren, Saksen)
en zeer kleine percentages Joden en moslims.

De Roemeens-orthodoxe kerk heeft veel macht, met of zonder aanwijsbare steun van de overheid.
Immens grote kerken worden gebouwd, ook of juist in gebieden waar weinig orthodoxen wonen Ė het gaat dus vaak om te imponeren, terwijl deze kerken leeg blijven staan.

De ReformŠtus kerk, waar de Nederlandse RoemeniŽ-werkgroepen de meeste contacten hebben, kent, net als overal, een teruggang in leden en kerkgang. Voor Pasen doen wel veel kinderen belijdenis (KonfirmŠcio) 'omdat dat erbij hoort', maar velen blijven daarna weg.
De predikant heeft feitelijk het totale bestuur van de gemeente in zijn takenpakket, ook de financiŽle zaken en onroerend goed.
Een diaconie is er meestal niet, presbyters doen vaak weinig meer dan geld ophalen voor de kerk.

Predikanten leven vaak in moeilijke omstandigheden. Er wordt veel van hen verwacht en ze staan er vaak alleen voor. Daardoor raken sommigen aan de alcohol, sommigen raken depressief of plegen zelfs zelfmoord.
Er zijn echter ook veel goede, hard werkende predikanten met visie, die hun best doen in hun gemeente.

De vooruitzichten voor het predikantschap zijn ook niet rooskleurig: de theologiestudenten aan het Theologisch Instituut in Cluj weten nu al dat de kans heel groot is dat ze geen plaats als gemeentepredikant zullen kunnen vinden als zij afgestudeerd zijn.

Er is in alle sectoren veel werkloosheid in RoemeniŽ.
Van de Roemenen werken er minstens 2 miljoen in het buitenland. Dat geeft veel problemen doordat de achterblijvende kinderen opgroeien zonder ouder(s), bij grootouders of op straat, met alle potentiŽle gevolgen van dien.

Corruptie is dagelijkse praktijk in alle facetten van het leven, in gezondheidszorg, onderwijs, justitie. Een enkele maal wordt een kleine kruimelaar veroordeeld.

Wij waren onder de indruk van Fokaís verhaal. RoemeniŽ is een prachtig land met veel bezienswaardigheden, en Foka vond het zelf ook heel jammer dat zij vandaag niet een wat vrolijker verhaal kon vertellen.

Opmerking: een verslag van de ochtendbijeenkomst is niet beschikbaar.