Landelijke werkgroepen kerkelijke contacten
Nederland – Hongarije   en   Nederland – Roemenië

welkom   |   werkgroep   |   gemeentecontacten   |   ontmoetingsdag  |   liederen   |   archief   |   home

Hongarije/Roemeniëdag 11 april 2015 in Bunnik

Landelijke werkgroepen kerkelijke contacten
Nederland – Hongarije    en    Nederland – Roemenië

Hongarije:
p/a Henk Tiemens
Genovevadal 19
5551 BG Valkenswaard
tel. 040 – 20 14 882
e-mail: land.hwg@gmail.com
www.kerkcontacteneuropa.nl

 

Roemenië:
p/a Tine Dam
Holysingel 100
3136 LC Vlaardingen
tel. 010 – 47 47 902
e-mail: c.dam100@upcmail.nl
www.kerkcontacteneuropa.nl


Uitnodiging

Aan de bij ons bekende plaatselijke Hongarije en Roemenië-werkgroepen en aan alle anderen die zich (kerkelijk)verbonden voelen met Hongarije en/of Roemenië

Valkenswaard / Vlaardingen, 26 februari 2015.

Beste mensen,

Ongetwijfeld hebt u vorig jaar de uitnodiging voor een Hongarije-Roemenië dag gemist. Helaas kon die niet doorgaan wegens ernstige ziektes van Henk Tiemens en Fred Stellingwerf.
Henk is inmiddels hersteld, maar Fred heeft nog een lange weg te gaan. Toch blijft hij vol goede moed, en wij met hem.
Bovendien zijn allebei onze contacten in Hongarije in 2013 overleden. Op korte termijn konden wij daarom voor Hongarije ook geen spreker vinden die een goede kijk op de situatie had.

Wij hebben nu het genoegen u hartelijk uit te nodigen voor onze gezamenlijke Hongarije en Roemeniëdag op:

Zaterdag 11 april 2015

We houden deze dag op het nieuwe adres:

De Witte Huisjes, Kerkpad 3, 3981 EM Bunnik
(Tel. 030 – 656 33 89).

Ook dit jaar valt onze informatiedag in twee delen uiteen, een Hongarijedeel, waar het onderwerp zal zijn de recente kerkelijke en politieke situatie in Hongarije, en een Roemeniëdeel, over de huidige sociaal-economische en culturele situatie in Roemenië, na het aantreden van de heer Klaus Johannis als nieuwe president. Het belooft ook ditmaal weer een boeiende en informatieve dag te worden.

Onze spreker over Hongarije is Ds Lajos Mátyó, predikant in Zsámbék en lid van het synodebestuur.
Hij heeft 4 jaar in Kampen gestudeerd en bereidt momenteel zijn proefschrift voor.

Onze spreker ’s middags over Roemenië is Dennis van Peppen, die ons al eerder een exposé heeft gegeven. Hij komt regelmatig in Roemenië en publiceert ook regelmatig in het Roemenië Magazine.

We beginnen om 10.15 uur (vanaf 10.00 uur is er al koffie en thee) en we eindigen om 15.00 uur. Vanaf 10.30 tot 12.30 is Hongarije aan de beurt. Daarna volgt de lunchpauze tot 13.00 uur en vervolgens houden we ons tot 15.00 bezig met Roemenië.

We zullen het als gebruikelijk fijn vinden van u voor de kosten van deze dag € 5,- per persoon te mogen ontvangen. Graag over te dragen bij uw binnenkomst. Daarvoor krijgt u enige malen koffie, thee en melk. Uw lunch heeft u zelf meegenomen.

Uw aanmelding, bij voorkeur op een van de bovengenoemde e-mailadressen, of anders telefonisch of schriftelijk, zien we graag voor 29 maart a.s. tegemoet.

Wij zullen u een paar weken voor de bijeenkomst nog een herinnering sturen. Of een aanvulling?
We zeggen nu alvast: graag tot ziens op zaterdag 11 april 2015 in de Witte Huisjes in Bunnik.

Met een hartelijke groet van Tine Dam, Heleen Jacobs, Fred Stellingwerf en Henk Tiemens.

P.S. Mocht deze brief niet (meer) voor u van belang zijn, wilt hem dan alstublieft doorsturen naar uw eventuele opvolger?De 'Witte Huisjes' in Bunnik.
Deze bevinden zich achter de kerk.