Landelijke werkgroepen kerkelijke contacten
Nederland – Hongarije   en   Nederland – Roemenië

welkom   |   werkgroep   |   gemeentecontacten   |   ontmoetingsdag  |   liederen   |   archief   |   home

Help! We worden geholpen!

(boekaankondiging)Omslag van het boekje (verkleind)
Voor en na de zogenaamde 'omwenteling' in Roemenië in december 1989 was er in dit land aan vrijwel alles gebrek. Toen de grenzen in 1990 open gingen, kwam er een ware stroom van hulpverlening op gang. Ook daarvoor, in de allermoeilijkste tijd, waren er mensen die probeerden te helpen.

Het hoofd van het convict (het magazijn, de keuken en de eetzaal) van het Protestants Theologisch Instituut, Erzsébet Juhász-Dobai, raakte als vrijwilliger nauw betrokken bij een deel van deze hulpverlening.
Na vijfentwintig jaar schreef zij een boekje met anekdotes over haar belevenissen. De vaak humoristische anekdotes schetsen een goed beeld van die turbulente tijd.
Ze zijn in de eerste plaats interessant voor groepen en gemeenten die contacten met Hongaren in Roemenië hebben of hadden, maar ook voor hulpverleners in het algemeen valt er zeker het een en ander uit te leren.

Het boekje verscheen in april 2015 in het Hongaars in Roemenië onder de titel Segélysztórik 1989 (hulpverleningsverhalen 1989).
Henk en Sally van de Graaf vertaalden het in het Nederlands onder de titel “Help! We worden geholpen!”.
Deze vertaling zal naar verwachting half oktober verkrijgbaar zijn en is te bestellen bij de familie Van de Graaf, tel. 010-429 81 84, e-mail: ghvandegraaf@hetnet.nl.
Exclusief verzendkosten is de prijs € 7,50, inclusief verzendkosten € 10,30.