Landelijke werkgroepen kerkelijke contacten
Nederland Ė Hongarije   en   Nederland Ė RoemeniŽ

welkom   |   werkgroep   |   gemeentecontacten   |   ontmoetingsdag  |   liederen   |   archief   |   home

Nieuwsbrieven

Alhoewel de nieuwsbrieven van 2005 en 2007 zijn is de inhoud nog steeds actueel.

Nieuwsbrief - 2005

Het is al weer geruime tijd geleden dat u iets van de Roemenie Commissie van de Geref. Kerk in Lunteren hoorde via onze Nieuwsbrief. Hoog tijd om u weer "bij" te praten.


Cserefalva

Tijdens een intensieve kerkenraadsvergadering in september 2005 in Cserefalva hebben we het voornemen van onze Commissie om de financiele hulpcontacten met de kerk van Cserefalva gefaseerd afte bouwen uitgebreid besproken. In 5 jaar tijd wordt de financiele hulp aan de kerk van Cserefalva gefŗseerd beeindigd en tegelijkertijd proberen we de contacten met onze "nieuwe" Gemeente in SanMartin op te bouwen.

De contacten als kerken, gemeenteleden en kerkenraden tussen Lunteren en Cserefalva blijven, hopen we, bestaan. Voor advies en onderlinge hulp en coaching van projecten, anders dan financieel, willen wij graag in contact blijven. Zeker als Roemenie in 2007 bij de EU aangesloten wordt zal wellicht dat soort hulp extra nodig zijn.


San Martin

Onze commissie heeft met de kerk van Cserefalva afgesproken dat wij gefaseerd de financiele hulp in 5 jaar tijd gaan afbouwen. Naar onze mening is er gedurende de ruim 15 jaar dat onze gemeente contact heeft met Cserefalva veel ten goede veranderd in het dorp. Er is meer activiteit en optimisme zichtbaar.

Van de Stichting Roemenie Beraad Nederland hebben wij een tweetal adressen gekregen van Roemeense gemeentenlkerken die contact zochten met Nederlandse kerken.

Vorig jaar september heeft een delegatie vanuit onze commissie twee van deze gemeenten bezocht. Dat bezoek heeft ons duidelijk gemaakt dat het een juiste beslissing is om de financiele hulp aan Cserefalva te beŽindigen. Bij het bezoek aan SanMartin, een van de twee bezochte gemeenten, troffen we een situatie aan die veel slechter was dan in Cserefalva.

Stel u een dorpje voor zonder verharde wegen, zonder gas, zonder waterleiding en met maar enkele telefoonaansluitingen. Voor mobiele telefoon is er geen bereik.
De kerkelijke gemeente omvat een 5-tal dorpjes. De jonge predikant Tibor Orban staat nu ongeveer twee jaar in deze gemeente en heeft aangegeven dat hij daar nog geruime tijd wil blijven omdat er nog veel werk is te doen. Zijn verloofde heeft onlangs ook haar studie theologie afgerond. Tibor ''woont'' nu nog in de oude pastorie. Deze pastorie verdient eigenlijk niet die naam. De vorige predikant woonde in de stad en dus heeft het huis geruime tijd leeggestaan. Dat was te zien. De schimmel stond op de muren, ook al omdat de pastorie aan de voet van de heuvel staat waar de kerk boven op gebouwd is. Het regenwater komt rechtstreeks van de heuvel tegen de achtermuur van de pastorie.

Grondig onderzoek heeft aangetoond dat renovatie van de pastorie geen haalbare zaak is. Daarom heeft onze commissie in overleg met de kerk van SanMartin een project opgezet om een nieuwe pastorie te bouwen in SanMartin.

Een aantal aannemers in Lunteren zijn enthousiast geraakt voor dit project en hebben ieder een deel van het prefab-huis kant-en-klaar gemaakt. Een bedrijf levert de spanten, een ander bedrijf het dak, compleet met regenwaterafvoer, en ga zo maar door.

Een transportbedrijf vervoert tegen kostprijs het complete huis naar RoemeniŽ.

Een van de aannemers heeft een complete bus met gereedschap ter beschikking gesteld en 4 personeelsleden de gelegenheid gegeven om een week mee te helpen bij de opbouw in SanMartin. Het enthousiasme van deze mensenlbedrijven heeft ons compleet overrompeld. Dat zoiets zo maar kan in ons dorp Lunteren. Grandioos!!

4 Mensen van onze groep zijn nog een week langer in SanMartin gebleven, samen met nog 4 kennissen uit het westen van het land. Na die twee weken stond er een huis, wind en waterdicht!

De gemeenteleden van SanMartin hadden zelf gezorgd voor een complete fundering, incl. kelder, gebouwd exact volgens de tekening zoals die in Lunteren door een van de aannemers gemaakt was.
In SanMartin kan men nauwelijks begrijpen dat mensen van een kerk uit Nederland zo maar een dorpje in RoemeniŽ willen helpen met voor de kerk noodzakelijke zaken, voor niets. Natuurlijk doen we dat niet "zomaar". de RoemeniŽ Commissie is een commissie van de Kerk, als gemeente van de Heer, en dan heb je een opdracht om de naaste te helpen als je dat kunt.

Voor de opbouw van de contacten met "ons/uw" nieuwe dorp willen we, aan de hand van onze ervaringen in Cserefalva, heel goed luisteren naar de vragen die vanuit SanMartin naar ons toekomen.

Voor uw informatie: San Martin heeft ongeveer 350 inwoners en ligt ca 60 km ten noordoosten van Cluj, een grote universiteitsstand aan de E 60, de doorgaande weg van de Hongaarse grens naar Boekarest.

Als commissie hopen wij, namens u als leden van onze gemeente, weer net zo,n goed contact te kunnen opbouwen met San Martin als met Cserefalva.