Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland - Duitsland

home  |  informatie  |  gemeentecontacten  |  ontmoetingsdag  |  Kirchentag  |  Eur. Bibeldialoge  |  links  |  archief  |  contact

Ontmoetingsdag op zaterdag 2 oktober 2021

6 februari 2021

Aan de werkgroepen/gemeenten/geïnteresseerden met contacten in Duitsland

Beste mensen,

in andere jaren ontving u in deze tijd een herinnering om u aan te melden voor onze jaarlijkse Ontmoetingsdag. Dit jaar is alles anders en zo komt het zeker voor u niet heel onverwacht dat wij ons door de omstandigheden van dit moment genoodzaakt zien de Ontmoetingsdag 2021 van 6 maart 2021 te verplaatsen naar 2 oktober 2021. We hebben en houden de hoop, dat deze dan wel gehouden kan worden.

Nader bericht en de uitnodiging naar Harmelen kunt u aan het einde van de zomer in uw postvak verwachten.
Dan is hopelijk ook het gemeenteleven weer iets op gang gekomen en mogen we weer gezamenlijk vieren, beten en vooral zingen !

Natuurlijk ontvangen wij graag uw bericht over hoe u contact houdt met uw partnergemeente, live of digitaal, ook links naar artikelen in gemeentebladen of verhalen op websites zijn altijd welkom.

Hartelijke groet,
namens de Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten Nederland-Duitsland en “zo God wil en wij gezond blijven” tot ziens in oktober 2021 in Harmelen,
Joke Brederveld

Beste mensen,
Het zal niemand verbazen dat de LWG al snel na de laatste rondzendbrief (dec 2020) tot de conclusie moest komen dat 6 maart 2021 voor de ontmoetingsdag ècht geen haalbare kaart was.
Gelukkig hebben we met alle betrokkenen als nieuwe datum 2 oktober 2021 in Harmelen kunnen vastleggen, kort na de Duitse Bondsdagverkiezingen op 28 september. Ook deze datum is weer onder voorbehoud...

Mocht deze dag op 2 oktober 2021 doorgaan, dan is het thema “Vrijheid verbindt”, het thema van 75 jaar bevrijding.
Sprekers op deze dag zijn Alke Liebich en Bert Kuipers. Alke Liebich is predikant aan de Johanneskerk in Amersfoort. Tevens is zij voorzitter van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP). Van september tot en met december was zij als vrijwilligster werkzaam in een vluchtelingenkamp in Noord-Griekenland.
Bert Kuipers is emeritus-predikant, laatstelijk actief als stadspastor, verbonden aan de Grote of St. Laurentiuskerk in Rotterdam en voorzitter van het Coventryberaad Nederland. Met name over het laatste zal hij ons iets vertellen.
Een impressie van de Ontmoetingsdag op 7 maart 2020 in de Open Hof in Harmelen

Ook dit jaar werden wij weer gastvrij ontvangen in de “Open Hof” in Harmelen voor onze landelijke ontmoetingsdag. Mevrouw Dirkje Mulder-Boers gaf een boeiende presentatie over haar boek: ‘De grens getrokken. Noord-Nederlandse grensbewoners tussen 1914 en 1964’.
Er bleken in de loop der jaren vele contacten over en weer geweest te zijn in het grensgebied, waardoor men elkaar vaak niet als vreemdeling of buitenlander ervoer. – (Willem Wilmink heeft hierover ook een mooi gedicht geschreven).
Matthijs Glastra praatte ons vervolgens bij over de Europäische Bibeldialoge.

Helaas moesten we afscheid nemen van onze voorzitter Dirk Jorissen, die wegens persoonlijke omstandigheden terugtreedt. Bert Companjen is nu waarnemend voorzitter.
Ook Eef Dijk nam afscheid van de Landelijke Werkgroep na vele, vele jaren van actief lidmaatschap. Zij was één van de mensen van het eerste uur en ze heeft veel contacten, met name in het noorden van de voormalige DDR. Helmut Schröder was vanuit de Nordkirche speciaal voor dit afscheid naar Harmelen gekomen.
Uiteraard werden de vertrekkenden in de bloemetjes gezet en op passende wijze bedankt.

Tijdens en na de lunch was er weer ruimschoots gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.
Tot slot vierden we met elkaar een Andacht, waarna wij gezegend huiswaarts keerden.
Leny de Pijper